PROJECTES

En aquesta pàgina s'aniran escrivint els projectes o treballs que es vagin desenvolupant a llarg del present curs. Els continguts seguiran el següent ordre:

  • Resum: format de 5 línies i amb un màxim de 6 paraules clau. En català, castellà i/o anglès.
  • Informe: format de 3 pàgines. Apartats: introducció, hipòtesis, procés metodològic (variables, materials i metodologia), resultats, conclusions, agraïments, bibliografia i annex. En català o castellà.
  • Pòster: seguint un model de pòster estàndard que permeti presentar-se a certàmens. En català, castellà, anglès o francès.
  • Presentació: format clàssic de presentació oral en diapositives (PPT) o amb d'altres mitjans digitals (Prezi, etc.).
  • Memòria: en referència al model que es demana per a "Adopta una estrella" (Astronomia) de Ciencia en Acción. En castellà.
  • Separata: format de 2 pàgines. Apartats: síntesi, objectius, mètode, conclusions i annex. En castellà.
  • Treball: format de més de 20 pagines. Quatre blocs: resum, bloc teòric, bloc experimental (amb procés metodològic, resultats, conclusions, agraïments i bibliografia) i annex. En català o castellà.
  • Web / Bloc: d'alguns dels treballs, com a exemple de quadern de treball o de bitàcola de cara a fer el seguiment del desenvolupament del mateix.

ESO - CURS 2014-15


TÍTOL
R
E
S
U
M
I
N
F
O
R
M
E
P
Ò
S
T
E
R
P
R
E
S
E
N
T
A
C
I
Ó
T
R
E
B
A
L
L
UN TREN AMB FUTUR: DISSENY D’UN NOU TIPUS DE TREN QUE IMPLIQUI AUGMENTAR LA SEVA ESTABILITAT I REDUIR LES VIBRACIONS EN RELACIÓ AMB ELS ACTUALS
Autor: Mario Martín
Curs: 1r ESO
X X X X CAT
-
CAS
PROJECTE LLIBRE 3D, PENSANT EN LA DIVERSITAT: DISSENY I CREACIÓ D’UN LLIBRE 3D PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA I/O AMB DISCAPACITATS VISUALS
Autoria: Ona Aldea, Álvaro Ares,
Pala Hernández, Lea López, Yaiza Moreno
Curs: 2n ESO
X X X X CAT
-
CAS
BEGUDES ENERGÈTIQUES: ESTUDI I ANÀLISI DE LA SEVA COMPOSICIÓ I DELS EFECTES D’AQUESTES SOBRE DIFERENTS MODELS D’ORGANISMES UNICEL·LULARS I PLURICEL·LULARS COM A MODEL PER VALORAR-LOS EN L’ÉSSER HUMÀ
Autor: Francesc Sabater
Curs: 2n ESO
X X X X CAT
-
CAS

X X X X X


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada