dilluns, 2 de març de 2015

Sessió 14. Bloc II: desenvolupament del treball gran

Donat que el grup s'ha dividit en dos blocs, els que van a l'Exporecerca i els que no, aquests últims han començat un nou pas: el desenvolupament del treball gran.

En aquest cas, s'ha presentat i explicat com s'ha de fer el treball gran i quines parts ha de tenir. Per això, durant les dues properes setmanes es farà l'esquema de cada treball perquè es pugui fer durant la Setmana Santa. En general, aquest ha de tenir les següents parts generals:

  • Portada i índex.
  • Introducció, objectius i hipòtesis.
  • Bloc teòric.
  • Bloc pràctic: amb les variables, materials, metodologia i resultats.
  • Conclusions i agraïments.
  • Bibliografia.
  • Annex.

Per això, s'ha demanat de fer una nova carpeta anomenada TREBALL GRAN, amb tres documents de text: PORTADA i ÍNDEX, TREBALL GRAN i ANNEX.

Mentrestant, la resta dels grups seleccionats segueixen amb la seva preparació de cara a l'Exporecerca Jove.

Pel que respecta al grup de Batxillerat, el seguiment via extraescolar es combinarà amb la nova aplicació de Google, Google Classroom, peresentada, de manera experimental, en aquesta sessió, mitjançant la realització d'una classe:


Portada de la classe prova amb Google Classroom.


Cap comentari:

Publica un comentari