dilluns, 1 de desembre de 2014

Sessio 4 - Bloc I: realització de la part teòrica de l'informe

Durant un parell de sessions es realitzarà la part teòrica de l'informe, és a dir, la INTRODUCCIÓ i les HIPÒTESIS per, una vegada finalitzades, començar a dissenyar, a partir de la segona setmana de desembre, la part pràctica o experimental i poder-la fer entre finals de desembre i les vacances de Nadal.

D'altra banda, es farà un primer esborrany del TÍTOL, amb un de principal (curt i general) i un de secundari (llarg i explicatiu). No serà el definitiu, però donarà una idea de la temàtica del treball.

Pel que respecta a la introducció, l'esquema és el següent (amb una extensió de 1000 caràcters amb espais):
  • Preguntes inicials: per presentar el tema i donar peu al debat i posterior lectura del treball per part del lector/a.
  • Motivació: explicar breument el per què del fet d'haver seleccionat aquest tema i no un altre.
  • Estat de la qüestió: valorar la bibliografia consultada, tot ressaltant què continguts han estat comuns de trobar-se i quins no, punt d'inici en el desenvolupament posterior de la recerca.
  • Objectius: què és el que es pretén. Comencen amb un verb d'acció, en infinitiu.
Pel que respecta a les hipòtesis:
  • Hipòtesis: 1000 caràcters amb espais. Són les idees, en forma d'afirmació, que es creu en relació amb els objectius marcats, però que s'han de demostrar (validar o rebujtar) posteriorment al desenvolupament de la recerca.


Esquema de la part teòrica de l'informe


Cap comentari:

Publica un comentari