dimecres, 24 de desembre de 2014

Bon Nadal i Feliç Any Nou... amb recerca!!

El passat dilluns va ser la darrera sessió de l'any en el grup "Bojos per la Recerca".

Des d'aquí, us dessitgem un Bon Nadal i Feliç Any Nou!!
dilluns, 22 de desembre de 2014

Sessió 7. Bloc I: desenvolupament de la part pràctica de l'informe

Durant aquesta segonsa sessió de part pràctica, s'han desenvolupat les idees sorgides durant la sessió anterior i indicades en el document d'IDEES GENERALS.

Es tracta de realitzar els preparatius per treballar durant els dies de vacances de Nadal i tenir gran part d'aquesta feta per després de festes.
Exemple d'idees teòriques i experimentals d'un dels estudis, amb el seguiment per comentaris per a cada part.


dilluns, 15 de desembre de 2014

Sessiò 6 - Bloc I: finalització de la part teòrica i preparació de la part pràctica

Durant aquesta sessió es finalitzarà la part teòrica de l'informe, per començar a planificar i desnevolupar la part pràctica. Durant dues setmanes, just fins les vacances de Nadal, es definiran les idees bàsiques d'aquesta part per desenvolupar-la durant els dies festius.

Aquesta consta de:
 • Procés metodològic: 1000 caràcters amb espais. Estructurat en tres apartats:
  • Descripció de les variables estudiades: aquells paràmetres mesruables de l'estudi (magnituds), amb una breu descripció, classificades en independents/dependents i quantitatives/qualitatives, i amb la unitat de mesura (quantitatives).
  • Materials: llistat dels materials utilitzats durant el desenvolupament de l'estudi.
  • Metodologia: procediment dels diferents estudis a realitzat. Acompanyat d'imatges.
 • Resultats: 1000 caràcters amb espais. Estructurats de la mateixa manera que la metodologia. Acompanyats amb imatges.
 • Conclusions: 1000 caràcters amb espais. Són les valoracions finals dels estudis realitzats, on es rebutjen o es validen les hipòtesis inicials.
 • Agraïments: 1000 caràcters amb espais. De les persones i/o institucions que han col·laborat al llarg de l'estudi.

Com sempre, es farà el seguiment en línia amb l'aplicació Drive i s'indicaran els comentaris corresponents.

El grup de secundària treballant als ordinadors.


dilluns, 8 de desembre de 2014

Sessió 5. Bloc I: finalització de la part teòrica

Avui ha estat un día de realització de la part teòrica, INTRODUCCIÓ i HIPÒTESIS, amb la reunió personalitzada dels diferents grups de treball.

Aqueta part teòrica ha d'estar finaltizada per la propera setmana, donat que el dia 22 de desembre és la darrera sessió abans de Nadal i, per tant, s'explicarà l'estructura que ha de tenir la part pràctica de l'informe.Exemple de la part teòrica d'un dels projectes, així com del seguiiment del mateix (comentaris)


dilluns, 1 de desembre de 2014

Sessio 4 - Bloc I: realització de la part teòrica de l'informe

Durant un parell de sessions es realitzarà la part teòrica de l'informe, és a dir, la INTRODUCCIÓ i les HIPÒTESIS per, una vegada finalitzades, començar a dissenyar, a partir de la segona setmana de desembre, la part pràctica o experimental i poder-la fer entre finals de desembre i les vacances de Nadal.

D'altra banda, es farà un primer esborrany del TÍTOL, amb un de principal (curt i general) i un de secundari (llarg i explicatiu). No serà el definitiu, però donarà una idea de la temàtica del treball.

Pel que respecta a la introducció, l'esquema és el següent (amb una extensió de 1000 caràcters amb espais):
 • Preguntes inicials: per presentar el tema i donar peu al debat i posterior lectura del treball per part del lector/a.
 • Motivació: explicar breument el per què del fet d'haver seleccionat aquest tema i no un altre.
 • Estat de la qüestió: valorar la bibliografia consultada, tot ressaltant què continguts han estat comuns de trobar-se i quins no, punt d'inici en el desenvolupament posterior de la recerca.
 • Objectius: què és el que es pretén. Comencen amb un verb d'acció, en infinitiu.
Pel que respecta a les hipòtesis:
 • Hipòtesis: 1000 caràcters amb espais. Són les idees, en forma d'afirmació, que es creu en relació amb els objectius marcats, però que s'han de demostrar (validar o rebujtar) posteriorment al desenvolupament de la recerca.


Esquema de la part teòrica de l'informe


dilluns, 24 de novembre de 2014

Sessió 3 - Bloc I: plantejament de l'informe

Després d'organitzar tota l'estructura en carpetes, aquesta tercera sessió s'ha dedicat a l'inici de la realització de l'informe. Per això, s'està realitzant el/les:
 • Desenvolupament de les idees generals (part teòrica i part experimental) al document d'IDEES GENERALS. Finalment, fer cerca d'informacions bibliogràfiques sobre la temàtica del treball, dividides en:
  • Publicacions escrites: llibres.
  • Publicacions electròniques (PDF): articles.
  • Webs i altres.
 • Preguntes inicials a l'informe i inici de la introducció.


Un moment de l'assessorament al grup de Batxilleratdilluns, 17 de novembre de 2014

Sessió 2 - Començament del treball amb ordinador

En aquesta segona sessió s'ha finalitzat la concreció de les idees de cada un dels treballs que es començaran. En total es tenen 16 treballs de nois i noies que van de 1r de l'ESO fins a 1r de Batxillerat.

L'alumnat comença a omplir els diferents documents compartits al Drive. Cada treball presenta una carpeta pròpia:


Model d'organització dels treballs en carpetes


dilluns, 10 de novembre de 2014

Sessió 1 - Presentació i idees generals

Aquesta primera sessió del dia d'avui ha estat de presentació de l'activitat i de la definició dels temes de les recerques que tindran lloc a llarg d'aquest curs escolar.

Per això es va demanar a les persones assistents, un total de 26 alumnes, que durant aquesta setmana determinessin una llista de les idees que podrien fer pel seu treball, compartir-les i que es valorarien a la propera sessió.

Com sempre, el seguiment es farà semipresencial, amb l'ús de les TIC, mitjançant la plataforma de Google i Drive.

L'alumnat, a més, haurà de fer un bloc on es veurà l'evolució progressiva del seu estudi i que, a més, pot servir com a eina de presentació del mateix.

El primer objectiu és el desenvolupament de la idea mitjançant la realització d'un petit INFORME (veure exemple)  de 4 pàgines amb els següents apartats:
 • Encapçalament: amb:
  • Títol: PRINCIPAL (curt i relacionat amb el tema) i SECUNDARI (explicatiu i fent referència a la part experimental).
  • Autoria: noms i cognoms dels autors/res.
  • Curs acadèmic: curs escolar que fan.
  • Tutor/a: nom i cognoms del tutor/a.
  • Centre: nom i direcció postal del centre.
 • Introducció: 1000 caràcters amb espais. Amb la següent estructuració:
  • Preguntes inicials: per presentar el tema i donar peu al debat i posterior lectura del treball per part del lector/a.
  • Motivació: explicar breument el per què del fet d'haver seleccionat aquest tema i no un altre.
  • Estat de la qüestió: valorar la bibliografia consultada, tot ressaltant què continguts han estat comuns de trobar-se i quins no, punt d'inici en el desenvolupament posterior de la recerca.
  • Objectius: què és el que es pretén. Comencen amb un verb d'acció, en infinitiu.
 • Hipòtesis: 1000 caràcters amb espais. Són les idees, en forma d'afirmació, que es creu en relació amb els objectius marcats, però que s'han de demostrar (validar o rebujtar) posteriorment al desenvolupament de la recerca.
 • Procés metodològic: 1000 caràcters amb espais. Estructurat en tres apartats:
  • Descripció de les variables estudiades: aquells paràmetres mesruables de l'estudi (magnituds), amb una breu descripció, classificades en independents/dependents i quantitatives/qualitatives, i amb la unitat de mesura (quantitatives).
  • Materials: llistat dels materials utilitzats durant el desenvolupament de l'estudi.
  • Metodologia: procediment dels diferents estudis a realitzat. Acompanyat d'imatges.
 • Resultats: 1000 caràcters amb espais. Estructurats de la mateixa manera que la metodologia. Acompanyats amb imatges.
 • Conclusions: 1000 caràcters amb espais. Són les valoracions finals dels estudis realitzats, on es rebutjen o es validen les hipòtesis inicials.
 • Agraïments: 1000 caràcters amb espais. De les persones i/o institucions que han col·laborat al llarg de l'estudi.
 • Bibliografia: 1000 caràcters amb espais.  llistat de les fonts bibliogràfiques utilitzades. Estructurades en Publicacions escrites (llibres, revistes...), publicacions electròniques (pdf's) i webs. S'ha d'acompanyar amb la data o dates de consulta.
 • Annex: altres elements d'interès. Normalment solen ser taules, gràfics imatges o semblants.

dilluns, 3 de novembre de 2014

Presentació de l'activitat "Bojos per la Recerca"

Després d'una reunó prèvia amb alumnes que estiguessin interessats en fer recerca, es va fer una runió el passat dia 24 d'octubre on es va explicar aquesta activitat. Posteriorment, es va fer la mateixa reunió amb les famílies.

Finalment, s'ha titulat "Bojos per la Recerca" i pretenc ensenyar el procés de realització d'una recerca en els àmbits que l'alumnat participant vulgui treballar, sigui Humanitats o Ciències, o la combinació de diferents àrres del coneixement, per donar més riquesa a la seva investigació. Es farà cada dilluns de manera quinzenal.

Està organizada, com a la resta de centres, per l'AMPA de l'IES Thalassa, on a més estic treballant actualment.

La primera sessió tindrà lloc demà dilluns dia 10, de 16 a 17.30 h.

En aquesta presentació es pot trobar les idees generals d'aquesta activitat: