dilluns, 15 de desembre de 2014

Sessiò 6 - Bloc I: finalització de la part teòrica i preparació de la part pràctica

Durant aquesta sessió es finalitzarà la part teòrica de l'informe, per començar a planificar i desnevolupar la part pràctica. Durant dues setmanes, just fins les vacances de Nadal, es definiran les idees bàsiques d'aquesta part per desenvolupar-la durant els dies festius.

Aquesta consta de:
  • Procés metodològic: 1000 caràcters amb espais. Estructurat en tres apartats:
    • Descripció de les variables estudiades: aquells paràmetres mesruables de l'estudi (magnituds), amb una breu descripció, classificades en independents/dependents i quantitatives/qualitatives, i amb la unitat de mesura (quantitatives).
    • Materials: llistat dels materials utilitzats durant el desenvolupament de l'estudi.
    • Metodologia: procediment dels diferents estudis a realitzat. Acompanyat d'imatges.
  • Resultats: 1000 caràcters amb espais. Estructurats de la mateixa manera que la metodologia. Acompanyats amb imatges.
  • Conclusions: 1000 caràcters amb espais. Són les valoracions finals dels estudis realitzats, on es rebutjen o es validen les hipòtesis inicials.
  • Agraïments: 1000 caràcters amb espais. De les persones i/o institucions que han col·laborat al llarg de l'estudi.

Com sempre, es farà el seguiment en línia amb l'aplicació Drive i s'indicaran els comentaris corresponents.

El grup de secundària treballant als ordinadors.


Cap comentari:

Publica un comentari